Haber Nöbeti

Balikesir escortAydin escortMuğla escortKahramanmaraş escortYozgat escortGiresun escortDidim escortÇorum escortErzurum escortZonguldak escortSivas escortDüzce escortTokat escortOsmaniye escortKutahya escortMardin escortFethiye escortOrdu escortAlanya escortİstanbul masaj salonuAdana masaj salonuAydın masaj salonu

reklam

HER İŞİN BAŞI SAĞLAM BİR TEVEKKÜL İNANCIDIR

HER İŞİN BAŞI SAĞLAM BİR TEVEKKÜL İNANCIDIR
Serap UYSAL
Serap UYSAL( suysal@habernobeti.com )
1961 Adana doğumlu. 1981 de Kur'an Kursu öğretmeni olarak göreve başladı. AUAOF SOSYAL BILIMLER mezunu. 2007'de emekli oldu. 4 çocuk annesi. Yayınlanmış iki kitabı var.
64 views
28 Mart 2020 - 23:48

KORONA VİRÜSE KARŞI İSLAM KALKANI :YEDİNCİ YAZI

“MÜ’MİNLER ANCAK ALLAH’A GÜVENİP DAYANSINLAR!” (İBRÂHİM SÛRESİ, 11)

Bir adam Bişri Hafi Hazretlerinin yanında: “Allah’a tevekkül ettim.”
(Hûd; 56) ayetini okuyunca, Bişr-i Hafi Hazretleri;
-“Allah’a karşı yalan söylüyorsun, eğer tevekkül etmiş olsaydın, Allah’ın yaptığına da, yapmakta olduğuna da (takdirine) razı olurdun!..” diyerek, o kişiye belki tevhidin bir şartının da; “Allah’ın takdirine razı olmak” olduğunu gösterir.

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip sığın!” (Furkân sûresi , 58)
*
Yine Şakik-i Belhi Hazretlerinden nakledilen şu olay ne kadar ibret vericidir :
Belh şehrinde korkunç bir kıtlık olmuştu. Öyle ki halk açlıktan adeta kırılıyordu.
Şakik-i Belhi hazretleri de o sıralar pazarda şen-şakrak, neşe içinde bir köle görür. Haline şaşırır ve ona:

– Ey uşak! Şen-şakrak, böyle neşe içinde olmanın ne âlemi var! Halkın açlıktan ne hale geldiğini görmüyor musun? der.
Köle de ona cevap olarak:

– Bundan bana ne! Ben, kendine has bir köyü ve buralardan bir sürü geliri olan, bir efendinin kölesiyim, o beni aç bırakmaz ki… diye cevap verir.

Bu cevap karşısında Şakik’in eli ayağı buz kesilir ve:
-“İlahi! Bir ambarı olan bir ağaya güvenen şu köle, bu kadar şen-şakrak!
Sen ki, hükümdarlar hükümdarı olup rızka kefilsin.
Biz neye gam yiyelim, niye dert edinelim!” diyerek, derhal dünya meşgalelerinden yüz çevirir, samimi bir şekilde tövbe edip Hakk’ın yoluna baş koyar.

O günden sonra tevekkülde zirveye ulaşmıştır ve daima bu hali “Ben bir kölenin çömeziyim” diye o günü hatırlarmış.
*
Yahya Bin Muaz Hazretleri, insanların fakirlikten ne kadar çok korktuklarını ve bunun neticesinde nasıl bir rızık endişesine kapıldıklarını fark etmiş olacak ki şöyle söylemiş:
– “Zavallı âdemoğlu, eğer fakirlikten korktuğu gibi cehennemden korksaydı, cennete girerdi.”
*
Allah dostlarından birisi de şöyle diyor;
“Her kim Hakk Teâlâ’dan gayri bir şeyden korkar ve veya O’ndan başkasından bir şey ümit ederse onun üzerine tüm istek kapıları bağlanır ve üzerine korku musallat edilir. Yetmiş perde ile perdelenir ki o perdelerin en aşağısı şüphedir.”
*
Mürşidlerden birisi öğrencilerinden birisine şu şekilde nasihat eder:
-“İnsanlar rızka bağlandıkları kadar, rızkı veren Cenâb-ı Hakk’a (bağlantılı) olsalardı, meleklerin üstüne yükselirlerdi.
Sen, ana karnında akılsız, fikirsiz, bir damlacık koyu su iken, Cenâb-ı Hak o halde iken bile seni unutmadı.
Sana can, kabiliyet, akıl, tabiat, idrak, cemal, nutuk, rey, fikir verdi. Elinin üzerine on parmak dizdi.
Omuzuna iki kol yapıştırdı.
Ey doyumsuz insan!
Cenâb-ı Hak senin rızkını unutacak mı sanıyorsun?”
*
Adamın biri Hatimi Esam’a:
-“Nereden yersin, rızkını nereden temin ediyorsun?” diye sordu.
Hatim cevabını şöyle verir:
– “Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.” (Münâfikîn; 7)
*
Ebu’l Abbas b. Mesruk r. aleyh, bir gün hasta yatan Seyyidlerden Ebul Fadl rahmetullahi aleyhin yanına gitti.
Ebul Fadl denilen bu zat, aynı zamanda çoluk çocuk sahibi idi ve belirli bir geliri yoktu.
Ebul Abbas der ki:
– “Ziyaretinden kalkıp çıkmak istediğim zaman, kendi kendime şöyle dedim:
-Bu kişi nereden yiyor?
Arkadan şöyle bağırdı.
-Ya Ebül Abbas! Bu kötü töhmeti kalbinden at! Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın gizli olan nice lütufları vardır!”
*
Ebu Abdullah Kuraşi rahmetullahi aleyhe tevekkülden soruldu. Cevap olarak: “Tevekkül, her durumda Allah Teâlâ’ya bağlanıp güvenmektir.” buyurdu.
*
İbrahim b. Edhem Hazretleri genç birine sormuştu:

– Evliyadan olmayı arzu eder misin? Genç:

– Tabii arzu ederim, demişti. Ona:

– O halde, zerre kadar dünyaya ve ahirete rağbet etme.
Bütün mevcudiyetinle İzzet ve Celal sahibi Allah’a yönel, Allah’ın dışındaki varlıklardan kendini uzak tut.
Helal lokma ye de (istersen) geceleri sabaha kadar namaz kılıp, gündüzleri nafile oruç tutma. Ancak helal lokma yiyenler, Allah adamlarının payesine ulaşabilir.

RIZIKLARI VEREN ALLAH’A GÜVEN

Vehih b. Verr rahmetullahi aleyhe:

– Rızık için hiç endişelendiğiniz oldu mu? Dediler.

– Bütün yerin kalay olduğunu görsem, göklerin de bakır olduğunu anlasam, rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılırsam, Allah Celle Celaluhu’nun bütün mahlûkların rızkına kefil olduğuna inanmamış olurum! Dedi.
*
Aşağıda okuyacağımız ayet yine tevekkül ayetleridir ki daha bir çok örneğini Kur’an’da görmemiz mümkündür .

Allah bize bu ayetleri okuyarak imanımıza kuvvet versin ,kalplerimize inşirah versin inşaallah .

ALLAH BUYURDU Kİ:

“Gerçek mü’minler o kişilerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri okunduğunda bu âyetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rab’lerine güvenip dayanırlar.” (Enfâl sûresi, 2)

PEYGAMBERİMİZİN BİZE ÖĞRETTİĞİ TEVEKKÜL DUALARINI ÖĞRENELİM ,OKUYALIM ,FERAHLAYALIM :

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELAM ,KAYNAĞINI KUR’AN’dan aldığı duaları ile bizlere tevekkül konusunda öğrettiği dualar ile yol gösteriyor .Bizlere düşen bunlardaki manayı kavrayıp tevekkülün ne olması gerektiğin kavramak ve ona göre hayatta pozisyon almaktır .
BUYURUR Kİ EFENDİMİZ (SAV):

“Bismillahi, hasbiyallahu tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

YİNE BUYURDU Kİ:

“Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve
aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü, fağfir-lî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü vemâ a‘lentü, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, lâ ilâhe illâ ente.

Anlamı:

“Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24; 35)

*

“Bismillahi, tevekkeltü alallahi, allahümme inna neu’zü bike min en nezille ev nezille ev nezlime ev nüzleme ev nechele ev yüchele a’leyna.”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla tevekkül ettim. Allah’ım! Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız.” (Tirmizî, Deavât, 35.)

VE MISRALARDA TEVEKKÜL

M. AKİF merhum, bir çok şiirinde ,mısraında tevekkülü konu edinmiş ve gerçek tevekkülün ancak kulun hakiki anlamda dini anlayıp ,elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra işi Allah’a havale etmesinin önemini anlatmıştır .y
Yıllar geçti bizler halen onun mısralarında kısaca en güzel ve edebi bir pozisyonda verdiği mesajı alıyoruz .
Bu mısralar bize gerçek tevekkül anlayışını adeta fısıldamıyor ,bağırıyor .Keşke duyabilsek .

“ Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun,
Onun hesâbına bir çok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!

Sarılmadan en ufak bir işinde esbâba,
Muvaffakiyete imkân bulur musun acaba?
Hamâkatin aşıyor hadd-i i’tidâli, yeter!
Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster!
“Kader” senin dediğin yolda, şer’a bühtândır,
Tevekkülün, hele hüsrân içinde hüsrândır

.TEVEKKÜL DEYİNCE FATİHA SURESİNİ DE UNUTMAK NE MÜMKÜN .O DA AYRI BİR YAZI KONUSU OLACAK İNŞAALLAH .
Elimizden gelen tedbirleri aldığımız ,
Dualardan geri kalmadığımız ,
Nefislerimizi siğaya çekip, yanlışlıklardan döndüğümüz ve Korona savaşından galip çıkacağımız hayırlı günlere hep beraber erişmek dilek ve duasıyla .

CAMİLERİMİZE ,
KABE’MİZE KAVUŞTUĞUMUZ GÜNLERİMİZ OLSUN .
SERAP UYSAL
EMEKLİ KUR’AN KURSU ÖĞRETMENİ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.